icon תעסוקה

דרכי פעולה

הקרן מעניקה מענה לשני קצות הקשת: למעסיקים ולדורשי העבודה.

אנו עוסקים באופן אינטנסיבי במיפוי מקורות התעסוקה הקיימים והנדרשים בנגב, בחידוד הצרכים של דורשי העבודה הן הקיימים והן אלו העתידים להתיישב בנגב ובהנגשת המידע אודות ההזדמנויות התעסוקתיות הקיימות.

מידע זה מונגש  דרך האתר Negev Jobs המרכז בתוכו את כלל הצעות העבודה בנגב.

בנוסף אנו מלווים ומקשרים דורשי עבודה בעלי חמש שנות ניסיון ומעלה.

לצד אלו, אנו מעודדים חברות וארגונים להעתיק את פעילותן מן המרכז אל הנגב ומסייעים בריכוז המידע הנוגע למענקים המוניציפאליים והממשלתיים ולמיפוי התבעות הרלוונטיות להקמת חברות בינוניות וקטנות בנגב,על סמך הבנת תמהיל העיסוקים הרלונטיים לאוכלוסיית היעד של הקרן, כל זאת על מנת להגדיל את מקורות התעסוקה האיכותית באזור.

אנו מלווים חברות המתעניינות במעבר לנגב, הן במתן מיידע רלוונטי והן בליווי פרטני המתאים לצורך ולאופי החברה .


למעלה
תפריט