icon תעסוקה

חזון

ישראל משתייכת לקבוצת המדינות המובילות בעולם בתחום החדשנות, בו נדרשת תמיד היכולת לזהות הזדמנויות ברגע המתאים כדי לצמוח ולהתפתח.

את קפיצת המדרגה הבאה כיום בתחום החדשנות בישראל ניתן למצוא במרחב הנגב.

לכן, קרן מיראז' רואה ופועלת לקדם את אזור הנגב כמקום משמעותי למימוש העצמי בתחום התעסוקה, בו כל תושב יכול להגשים את עצמו באופן יצירתי וחדשני. קרן מיראז' מתמקדת בהבאתם ובהשארתם של מעסיקים הפועלים בתחום החדשנות ומעוניינים להוות חלק ממימוש חזון זה.

 

  תעסוקה

למעלה
תפריט