icon מיתוג

דרכי פעולה

קרן מיראז' מקדישה מאמצים רבים בכדי לגשר על הפער התדמיתי, בין מה שבאמת קיים בנגב – לבין האופן שבו נתפס הנגב על ידי הציבור הישראלי. 

חשוב לנו לספר את סיפור הנגב באמצעים המקוריים והמתוחכמים ביותר, ובאמצעי המדיה המתאימים ביותר לכל סיפור. לשם כך אנחנו אוספים מידע מקיף על המתרחש במרחב הנגב, ומתעדכנים מול הגורמים המוניציפאליים השונים בחידושים המעניינים מכל איזור.
פעילותה של הקרן מלווה במערך נרחב של גורמים מקצועיים מהמובילים בישראל, מתחומי השיווק הדיגיטלי, יחסי הציבור, המיתוג, הפרסום, העיצוב הגראפי והלובינג.
אחת ממטרותינו המרכזיות היא העלאת הנגב לראש סדר היום המדיני, על מנת להשפיע על מקבלי ההחלטות לטובת האזור. לשם כך, פועל איתנו משרד לובינג, שמקדם את נושא פיתוח הנגב מול חברי כנסת, ועדות הכנסת, שרים ומשרדי ממשלה.
פעילות הלובינג מתקיימת במקביל לפעילותו של משרד יחסי ציבור, המלווה את הקרן ומסייע  לנו בחידוד ובגיבוש המסרים המועברים לאמצעי התקשורת ולרשתות החברתיות במדיה החדשה, במטרה להשפיע על סדר היום התקשורתי ולייצר עניין ודיון אמיתי בעתיד הנגב . מסרים אלו מופצים לציבור הרחב באמצעות קמפיינים פרסומיים במהלך השנה.


למעלה
תפריט