icon מיתוג

חזון

אנו בקרן מיראז'  תופסים את הנגב כארץ ההזדמנויות – מקום המציע איכות חיים טובה יותר ואלטרנטיבה אמתית למרכז הארץ. אנו מאמינים כי מימוש הפוטנציאל הטמון בחבל ארץ זה יתרום רבות למדינת ישראל, ברמה המקומית והעולמית גם יחד.

הקרן מקדישה מחשבה רבה ומשאבים ניכרים בחשיפת הנגב וההזדמנויות הגלומות בו לכלל אזרחי ישראל. חשוב לנו להאיר את מגוון האפשרויות הגלומות בנגב בכל תחום – במגורים, בתעסוקה, ביצירה ובתרבות פנאי.
לא פחות מכך, חשוב לנו להדגיש את יופיו הייחודי של הנגב, את הטבע המדברי היפהפה והשליו שאין כמותו, ובנוסף גם להבליט את הנגב כמעוז הבתולי האחרון בישראל שטרם נוצל ליזמות ולחדשנות עסקית. זהו מרחב שבו השמים הם אכן הגבול.

 

מיתוג


למעלה
תפריט