icon התיישבות

דרכי פעולה

בשיתוף עם הרשויות המקומיות,  קרן מיראז' פועלת לחשיפת היצע ההזדמנויות בתחום התיישבות בנגב בפני צעירים מרחבי הארץ. זאת באמצעות  הנגשת המידע אודות הישובים השונים ויצירת החיבורים המתאימים בין האנשים.

כמו כן, יוזמת הקרן פרויקטים שמטרתם להגביר את התעניינותם של צעירים בישראל בנוגע להזדמנויות בנגב. בנוסף, מסייעת הקרן בקידום פתרונות להגדלת ההיצע ההתיישבותי ובקידום תהליכי קליטה בישובים וכן מקיימת כנסים עבור מתיישבים המעוניינים לקבל כלים ומידע בנושאי דיור והתיישבות.

לצד כל אלו, יוזמת הקרן קבוצות התיישבות מוטות תעסוקה על פי צרכי המרחב.

 


למעלה
תפריט