icon התיישבות

חזון

קרן מיראז' מאמינה כי הנגב הוא מרחב גיאוגרפי גדול אשר זוכה בשנים האחרונות לעבור תהליכי פיתוח משמעותיים, שיהוו את קפיצת המדרגה הבאה של מדינת ישראל מבחינה חברתית וכלכלית.

מרחב הנגב כבר כיום מהווה קרקע פורייה להגשמה ומימוש עצמי עבור צעירים, משכילים ואקטיביסטים.
לתפיסתנו, הנגב מציע לצעירים בישראל מגוון של הזדמנויות אישיות בתחומי החיים השונים יחד עם האפשרות להצטרף לקהילה חזקה ודינמית.
על מנת לשמר את התנופה ולתת מענה לביקוש המתגבר בנגב, יש להמשיך וליצור הזדמנויות חדשות לאוכלוסייה הצעירה.

 

 

התיישבות


למעלה
תפריט