icon בריאות

חזון

קרן מיראז' רואה בנגב משאב לאומי המזמן איכות חיים ייחודית שאין בשום מקום אחר בישראל. על מנת למקסם את איכות החיים, על המדינה והרשויות לעשות כל שביכולתם לפתח את תחום הבריאות בנגב.

הקרן מייחסת לתחום הבריאות חשיבות עליונה במימוש הפוטנציאל של הנגב ובמעבר של מתיישבים חדשים לאזור.

  בריאות

למעלה
תפריט