icon פיתוח כלכלי

חזון

כמרחב עצום בגודלו, המהווה כ-60% משטחה של מדינת ישראל, כולל הנגב בתחומו נכסי טבע משמעותיים, לצד תשתיות, ידע וכוח אדם ברמות הגבוהות ביותר בארץ ובעולם.

השינויים הדמוגרפים והמבניים המתרחשים בנגב בשנים האחרונות ושעתידים אף להתרחב בעשור הקרוב, לצד ההטבות שמעניקה המדינה, הופכים את הנגב למנוף עסקי אדיר ומהווים קרקע פורייה ליזמים בעלי מעוף, ראיה עסקית לטווח ארוך ויכולת ליצירת "יש מאין".

אנו מאמינים כי הנגב מאפשר יצירתיות וחשיבה חדשנית ופועלים ליצירת שירותים ייחודיים ואטרקטיביים ליזמים ולבעלי עסקים.

  פיתוח כלכלי

למעלהתפריט