icon תרבות

את הבקשה הזו יכולים להגיש רכזי תרבות/תיירות או מי שאחראי מטעם המועצה/עירייה על האירועים באזורם.

בקשה לתמיכה באירוע תרבות בנגב:

אם אתם אחראיים מטעם הרשות המקומית על אירועי תרבות באזורכם, אתם מוזמנים לספר לנו על אירועים מיוחדים באזורכם ולהגיש בקשה לתמיכה

למעלה
תפריט