icon תרבות

את הבקשה הזו יכולים להגיש מפיקים או יזמים שיש להם רעיון לאירוע ייחודי המתרחש בנגב, אנו נשמח לקשר בינכם לבין הרשויות המקומיות בכדי לייצר שת"פ.

למפיקים - בקשה לתמיכה באירוע תרבות בנגב:

אנו מאמינים כי העשרת חיי התרבות בנגב משפרת את איכות חיי התושבים ומהווה מוקד משיכה לתושבים חדשים ולתיירים. לכן אנו מסייעים בהענקת מערך מימון תומך להפקת אירועי תרבות בנגב. יש לכם רעיון מיוחד לאירוע בנגב?

 


למעלה
תפריט