icon תעסוקה

קול קורא לגיבוש תוכנית אסטרטגית תעסוקתית

הקרן מקדמת תוכנית אסטרטגית תעסוקתית שמטרתה מתן כלי עבודה כולל לרשות בנושא דרכי קידום והרחבת אפשרויות התעסוקה לתושבים במרחב.

אנו רואים בתחום התעסוקה מושכן מוביל בקבלת ההחלטה על מעבר לנגב ושמירה על האוכלוסייה הצומחת באזור.

התהליך כולו נעשה באופן צמוד ובשיתוף פעולה מלא עם ראש הרשות  והגורמים הרלוונטיים  במודל עבודה מהיר וממוקד.

סיוע הקרן כולל:

 • מיפוי מצב תעסוקה קיים ותכנון עתידי כנגזרת מיעדי הצמיחה במטרה ליצר  מפתחות לתעסוקה יציבה ומגוונת.
 • הגדרת חוזקות וחולשות , הזדמנויות ואיומים של תחום התעסוקה בהיבט פנים רשותי ובהתייחס לסביבה הגאוגרפית .
 • בניית מספר אלטרנטיבות  לתחומי התמחות והצעת  חלופות לפרויקטים רלוונטיים .
 • בחירת אלטרנטיבה מובילה על ידי ראש הרשות
 • ביסוס הבחירה באמצעות מומחים בתחום, ניתוח מגמות עולמיות והצעות לפרויקטים קונקרטיים.
 • גיבוש כל מרכיבי הפרויקט לתהליך עבודה מפורט.

תוצרים:

 • תיק פרויקט ( כלכלי, שיווקי, אדריכלי ) לפרויקט  הנבחר.
 • יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים השונים( מומחים, מובילי דעת קהל , משקיעים וכדומה)
 • בניית מגוון כלים אופרטיביים ושיווקיים להוצאת התוכנית לפועל.
 • סיוע באמצעות סיורים, אירועים וכדומה לקידום הפרויקט.

 

משך זמן ביצוע: 8 חודשים

להגשת מועמדות לליווי התהליך מלאו את הפרטים מטה או הורידו ומלאו את קובץ PDF ולשלוח אל office@meragef.org.il לא יאוחר מתאריך 22/2/2014

file-pdf-iconלהורדת הקובץ לחצו על האייקון

מלאו את הטופס הבא:

 • פרטי איש קשר רלוונטי


למעלה
תפריט