icon התיישבות

קול קורא – קידום תכנית למימוש יעדים התיישבותיים עד 2030

הקרן מקצה השנה מערך תומך למיפוי צרכים ואתגרים עבור מימוש יעדי הצמיחה הדמוגרפית עד שנת  2030.  מטרת התהליך ללוות את העיר/המועצה המקומית במיפוי הצרכים הנדרשים בתחומי ההתיישבות (כגון מבני ציבור, מבני חינוך, תהליכי קהילה, בינוי, תחבורה וכו'). התהליך נעשה באופן צמוד ובשיתוף פעולה מלא עם ראש הרשות והגורמים הרלוונטיים ברשות. מודל העבודה מהיר וממוקד, תוך קבלת החלטות משותפת לרשות ולצוות המקצועי בהתאם לתוכנית  העבודה.

סיוע הקרן כולל:

  • גיבוש יעדי 2030 של המועצה האזורית בתחומי ההתיישבות.
  • בחי מיפוי האתגרים הניצבים בפני הרשות בתחום הצמיחה הדמוגרפית.
  • מיפוי הקיים והנדרש למימוש היעדים ברשות.

תוצרים:

  • הכנת תכנית פעולות רב שנתית הנגזרת מיעדי 2030 וקביעת זמנים לביצוע.

משך זמן ביצוע: 6-10 חודשים

להגשת מועמדות לליווי התהליך מלאו את הפרטים מטה או הורידו ומלאו את קובץ PDF ולשלוח אל office@meragef.org.il לא יאוחר מתאריך 22/2/2016

file-pdf-iconלהורדת הקובץ לחצו על האייקון

 

מלאו את הטופס הבא:

  • פרטי איש קשר רלוונטי


למעלה
תפריט