icon התיישבות

קול קורא – קידום תכנית דגל לעידוד צמיחה ברשות

מטרת התמיכה: סיוע בהוצאה לפועל של תכנית דגל רשותי אשר תיצור שינוי משמעותי בקידום ההתיישבות באזור. פרויקט הדגל הינו פרויקט משלים לתכנית האסטרטגיה היישובית בתחומי התעסוקה, האקדמיה, הפיתוח הכלכלי ועוד

סיוע הקרן כולל:

  • בחינת נחיצות פרויקט הדגל
  • סקירה מקצועית בתחום המדובר
  • בחינת ייתכנות כלכלית
  • פרוגרמה ראשונית
  • הגדרה תקציבית
  • תכנון אדריכלי ראשוני
  • תכנית עבודה לביצוע

התוצרים:

  • תכנית מפורטת ומנומקת הכוללת תקציב, ייתכנות כלכלית ותכנון אדריכלי.
  • תכנית רלוונטית לתורמים ולמשרדי ממשלה

משך זמן ביצוע:  6 חודשים

להגשת מועמדות לליווי התהליך מלאו את הפרטים מטה או הורידו ומלאו את קובץ PDF ולשלוח אל office@meragef.org.il לא יאוחר מתאריך 22/2/2014

file-pdf-iconלהורדת הקובץ לחצו על האייקון

 

מלאו את הטופס הבא:

  • פרטי איש קשר רלוונטי


למעלה
תפריט