icon פיתוח כלכלי

קול קורא ליצירת מנופים כלכליים עצמאיים לישובים נבחרים

יצירת  מקורות הכנסה עצמאיים לישובים נבחרים באמצעות פיתוח פרויקטים כלכליים המותאמים לתוכניות המועצה ויהוו  כלי לקידום התעסוקה במועצה כולה.

המטרה היא לאפשר לישובים לבנות מקורות הכנסה עצמאיים לפיתוח וקידום הישוב לרווחת  התושבים  בתהליך שבוחן את כלל צורכי המועצה בתחום התעסוקה ומתאים בין משאבי הישוב, החוזקות והיכולות לצורכי התעסוקה הקיימים והעתידיים.

הישובים הנבחרים צריכים להיות בעלי נכסים ( פיזיים, אנושיים, כלכליים) שיהוו בסיס לקידום התוכנית בפועל.

התהליך כולו נעשה באופן צמוד ובשיתוף פעולה מלא עם ראש הרשות , בהלימה  לתוכניות מועצתיות   במודל עבודה מהיר וממוקד.

סיוע הקרן כולל:

 • מיפוי תוכניות המועצה לקידום כלכלי אזורי.
 • הגדרת חוזקות וחולשות , הזדמנויות ואיומים של הישוב והיכולת ליצר מנועי צמיחה כלכלית בהלימה לתוכניות המועצה.
 • הגדרת מנגנוני הישוב ליצירת הכנסות( חברה, אגודה..)
 • בניית מספר פרויקטים שיכולים להוות עוגנים כלכליים בהתאם לאבחון.
 • בחירת פרויקט נבחר על ידי ראש המועצה ומנהיגי הקהילה בישוב.
 • בדיקת ייתכנות לפרויקט הנבחר ( כלכלי, משפטי, סטטוטורי וכדומה)

תוצרים:

 • תיק פרויקט ( כלכלי, שיווקי, אדריכלי ) לפרויקט הנבחר.
 • יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים השונים( מועצה, מומחים, מובילי דעת קהל , משקיעים וכדומה)
 • בניית מגוון כלים אופרטיביים ושיווקיים להוצאת התוכנית לפועל.
 • סיוע באמצעות סיורים, אירועים וכדומה לקידום הפרויקט.

 

משך זמן ביצוע: 6 חודשים.

להגשת מועמדות לליווי התהליך מלאו את הפרטים מטה או הורידו ומלאו את קובץ PDF ולשלוח אל office@meragef.org.il לא יאוחר מתאריך 22/2/2014

file-pdf-iconלהורדת הקובץ לחצו על האייקון

מלאו את הטופס הבא:

 • פרטי איש קשר רלוונטי במועצה

 • פרטי איש קשר רלוונטי בישוב


למעלה
תפריט